Етично Споразумение

Етично Споразумение

Този стрийм ще остане винаги некомерсиален и цялата база данни, формирана от песните на всички изпълнители ще бъде използвана само и единствено за развитие на Алтернативната сцена в България без каквато и да е печалба. Има се предвид, че  придобитите от дарения средства ще отиват за поддръжка на дейността и съпътстващи дейности, които както се знае, няма как да функционират без някакво финансиране дългосрочно. При всички положения това е дейност с идеална цел и така ще остане винаги. Това няма да се промени.

В този смисъл можете да подпомогнете по няколко различни начина, ако сте:

  • СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – чрез ежегодно подпомагане, което влиза официално в сметката на фондацията с всички документалности
  • ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – еднократно или ежемесечно дарение, чрез абониране през Патреон или други подобни платформи

Това е особено важно, защото е заложено изначално!
без този принцип DARKWAVE RADOMIR не може да съществува във вида, в който е замислен...

Заложено е също (макар, че не се изисква в закона, ако си плащаш авторски отчисления) музиката да бъде предоставена за излъчване от самите изпълнители или да им бъде искано разрешение (достатъчно е устно) и/или съгласие да бъдат част от този стрийм.

Имаме голямото желание да превърнем този стрийм в „място“ (Сайтът за слушане), където могат да се чуят изключително редки и ценни неща, издирвани или намирани по всякакви възможни начини.

Във всеки момент, в който някой има някакво несъгласие или претенция, свързана с авторски права или някой изпълнител или група желае да не бъде пускано нещо негово, желанито му ще бъде уважено.

Отношенията с групи, които ще свирят на бъдещи живи събития, свързани с DARKWAVE RADOMIR са обект на конкретна друга договорка и не кореспондират с тази декларация.

Сега и за в бъдеще този стрийм съществува и ще се поддържа само на доброволен принцип с дарения от хората, които сметнат за ценно неговото съществуване и оцеляване. В бъдеще ще се търсят и други начини (различни от комерсиално-търговските) за финансиране с цел дългосрочно оцеляване.

В този смисъл, DARKWAVE RADOMIR е по-скоро инди

Стани патрон на {sitename}!
Become a patron at Patreon!
24/7/365 Online Audio Stream

DARKWAVE RADOMIR ONLINE

Bulgarian rare Undergound tracks & more

Current track
  • Artist:
    Artist: Artist
  • Song:

    Song: Title


DarkwaveRadomir | Реклама

24/7/365 ONLINE AUDIO STREAM