Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на DarkwaveRadomir.Online

Ние, DarkwaveRadomir.Online (наричани по-долу за краткост „DarkwaveRadomir“, „Darkwave Radomir“ или „DWR“), Ви молим, да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване (наричани по-долу в текста „Общите условия“, „Условията за ползване“, „Условията“).

Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашия уебсайт, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права.

Общи разпоредби

С първоначалния си достъп до интернет страницата DarkwaveRadomir.Online (наричана за краткост „Сайт/а“ или „Страница/та“), независимо от начина на достъп (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство), както и при всяко следващо посещение и/или използване на намиращите се в нея информационни ресурси, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласни с всички ОБЩИ УСЛОВИЯ по-долу, моля, не използвайте този Сайт.

Основни понятия

По смисъла на настоящите условия:

 • „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 • „Услуга/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • „Злонамерени атаки на трети лица“ са действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

Право на собственост върху Съдържанието

Всички кодове, програми, схеми, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер, приложения и информация, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на наши членове, партньори, софтуерни разработчици (дизайнери, програмисти), лицензодатели, и/или доставчици, предоставили ни правата за използване на Съдържанието.

Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Страницата и използвания за тази цел софтуер, наша собственост или собственост на нашите членове, партньори, софтуерни разработчици (дизайнери, програмисти), доставчици и/или лицензодатели, и/или предоставили ни правата за използване на Съдържанието.

Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване.

Права на потребителя

Като потребител на нашата Страница, Вие може да разглеждате, копирате и разпечатвате, възпроизвеждате, публикувате, разпространявате нашите авторски материали, при спазване на изискванията на чл.24 от Закона за авторското право и сродните му права и при наличието на следните кумулативни условия:

 • Материалите ще се използват от Вас с информационна цел, за лична и нетърговска употреба;
 • Ще осигурите върху всяко копие на материал запазването на всички знаци за запазени права, лого или други подобни, разположени върху оригиналния материал;
 • Ще запазвате посочването на DarkwaveRadomir.Online като Автор на материала.

Като потребител, Вие се съгласявате и приемате да не създавате връзки към Сайта, посредством които се извършва:

 • Неправомерно (включително подвеждащо и заблуждаващо) използване на наименованието, логото и други обекти на интелектуална собственост на DarkwaveRadomir.Online, достъпни чрез Сайта;
 • Въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на този Сайт и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) на Сайта или страниците, съдържащи условията за използване на Сайта или за Поверителност на личните данни, включително създаване на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация;
 • Използване на рамки (HTML frames), посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че елементи и/или материали от Сайта са част от Ваша интернет страница;

DarkwaveRadomir.Online си запазва правото да изисква от всеки потребител, създал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки. Тъй като съдържанието на Сайта е обект на авторски права и права на интелектуална собственост, неоторизираното използване на материали, изображения, графично оформление или други елементи от съдържанието на Сайта може да наруши авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на DarkwaveRadomir.Online и/или на негови членове, партньори, лицензодатели, и/или доставчици, предоставили правата за използване на съответните елементи.

Всеки потребител е длъжен да обезщети DarkwaveRadomir.Online за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране, превеждане и други подобни на които и да е елементи от съдържанието на Сайта.

Достъп до страницата

Ако срещате затруднения при използването на Страницата от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл darkwave@darkwaveradomir.Online

Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на нашия уебсайт!

 

24/7/365 Online Audio Stream

DARKWAVE RADOMIR ONLINE

Bulgarian rare Undergound tracks & more

Current track
 • Artist:
  Artist: Artist
 • Song:

  Song: Title


DarkwaveRadomir | Реклама

24/7/365 ONLINE AUDIO STREAM